കരിപ്പൂരിൽ നഷ്ടമായത്‌ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ കണ്മണികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള കുരുന്നുകളെ, നോവായി ഈ വാർത്തകൾ

കരിപ്പൂര്‍ വിമാനാപകട വാര്‍ത്ത നമ്മളെയെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞതാണ്. എന്നാല്‍ അതിനെല്ലാം അപ്പുറം അപകടത്തില്‍

കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം ധനസഹായം

വിമാനാപകടം സംഭവിച്ച കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രിയും കേരളാ ഗവര്‍ണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും