കേന്ദ്രത്തിന്റെ തട്ടിപ്പ് വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഡോക്ടര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍

പിഎം കെയേഴ്സ് വഴി ലഭിച്ച വെന്റിലേറ്ററുകള്‍ക്ക് ഗൂണനിലവാരമില്ലന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഡോക്ടറെ സസ്പെന്‍ഡ്