ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മരണം; ദുരൂഹത മറനീക്കി പോസ്റ്റ് മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

കൊല്ലം പ്രാക്കുളത്ത് ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി തൂങ്ങി മരിച്ച സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹതകൾ മറനീക്കി