എഐഎസ്എഫ് കളമശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകിയ പിപിഇ കിറ്റ് എഫ്എല്‍ടിസിയിലേക്ക് കൈമാറി

എഐഎസ്എഫ് കളമശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകിയ പിപിഇ കിറ്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌

‘എന്തിനാ 300 രൂപയാക്കുന്നത് 100 രൂപയ്ക്കും കിറ്റ് കിട്ടും’; പിപിഇ കിറ്റ് അഴിമതി ആരോപണം തള്ളി ആരോഗ്യമന്ത്രി

ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ ഉത്പന്നമായ പിപിഇ കിറ്റ് വാങ്ങിയതില്‍ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന എം