ഇന്ത്യയില്‍ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​ത്ത യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും രജിസ്റ്ററാണ് വേണ്ടത്: പ്രകാശ് രാജ്

ഇന്ത്യയില്‍ ദേ​ശീ​യ ജ​ന​സം​ഖ്യാ ര​ജി​സ്റ്റ​റ​ല്ല തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​ത്ത യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കാ​ണ് എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ന​ട​ന്‍ പ്ര​കാ​ശ്