മിനിമം ചാര്‍ജ് 10 രൂപയാക്കണം: അനിശ്ചിതകാല സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്വകാര്യ ബസുകള്‍

സംസ്ഥാനത്ത് ഫെബ്രുവരി നാല് മുതൽ സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ പണിമുടക്കും. ബസ് ചാര്‍ജ് വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ്