സ്വകാര്യ ലാബുകളില്‍ ആൻറ്റിജൻ പരിശോധനയില്ല; 65 വയസിനു മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കായി വാക്സിൻ ഡ്രൈവ്

സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിനേഷന്‍ 90 ശതമാനത്തില്‍ എത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്വകാര്യ ലാബുകളിലെ

ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റിന് അമിത ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന സ്വകാര്യ ലാബുകൾക്കെതിരെ നടപടി; ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി

ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റിന് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച ഫീസിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങുകയോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുകയോ

ആര്‍ടിപിസിആര്‍ പരിശോധന നടത്താത്ത സ്വകാര്യ ലാബുകള്‍ക്കെതിരെ നടപടി; മുഖ്യമന്ത്രി

ആര്‍ടിപിസിആര്‍ പരിശോധന നിരക്ക് കുറച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ടെസ്റ്റ്  നടത്താത്ത സ്വകാര്യ ലാബുകള്‍ക്കെതിരെ നടപടി

ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാ നിരക്ക്; സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചാല്‍ കർശന നടപടി: എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടര്‍

ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാ നിരക്ക് കുറച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ലാബുകൾ പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയോ പരിശോധന നടത്താതിരിക്കുകയോ