പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ കേന്ദ്രം

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കം. നടപടികൾ അടിയന്ത രമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന്

ബിപിസിഎൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം: താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്ക്

രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനിയായ ബിപിസിഎല്‍ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ലേലം

സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണം: ബംഗാള്‍ കെമിക്കല്‍സ് ആന്റ് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ് ജീവനക്കാര്‍ സമരത്തില്‍

സ്വന്തം ലേഖകന്‍ ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണത്തിനെതിരെ ബംഗാള്‍ കെമിക്കല്‍സ് ആന്റ് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സിലെ ജീവനക്കാര്‍ സമരത്തില്‍.