എൺപത് പാലങ്ങൾ, അഞ്ച് ഫ്ളൈ ഓവറുകൾ; എ സി റോഡ് ടെണ്ടർ നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാകും

പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെഅഭിമാന പദ്ധതികളിലൊന്നായ ആലപ്പുഴ ‑ചങ്ങനാശ്ശേരി (എ

റോഡുകളുടെ പുനര്‍നിര്‍മാണം: മൊത്തം റോഡിന്റെ 50 ശതമാനത്തില്‍നിര്‍ബന്ധമായും പൊടിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കണം;ജി സുധാകരന്‍

തിരുവനന്തപുരം:റോഡുകളുടെ പുനര്‍നിര്‍മാണത്തില്‍ പൊടിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തം റോഡിന്റെ 50 ശതമാനം നിര്‍ബന്ധമായും