ഒരു ഉത്തമ പുരുഷൻ ക്വാറന്റൈനില്‍ പോകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ശ്രദ്ധേയമായി ഹ്രസ്വ ചിത്രം

കൊറോണ കാലത്ത് നിരവധി ഷോട്ട് ഫിലിമുകള്‍ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും അതില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് മനോഹര

ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രവാസി ആരോരുമറിയാതെ മരണപ്പെട്ട്‌ ദുർഗന്ധം വരാനിടയായതിനു പിന്നിലെ കാരണം?

നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനായിയാണ് പലരും പ്രവാസ ലോകത്തേയ്ക്ക് ചേകേറുന്നത്.എന്നാല്‍