വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ അലസത കാണിക്കരുത്, കുരുക്ക് വീഴും: വീടിനു മുന്നില്‍ ഇനി ക്വാറന്റൈന്‍ സ്റ്റിക്കറും

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തി വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചവര്‍