റഫാല്‍ വിമാന ഇടപാടിലും പെഗാസസ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

റഫാല്‍ വിമാന ഇടപാടിലും പെഗാസസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. റഫാല്‍

റഫാൽ: തട്ടിപ്പിന്റെ തെളിവുകൾക്കുമേൽ ഇഡി അടയിരിക്കുന്നു

രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരെ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെയും