ആറര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട് ജനയുഗം; എഡിറ്റർ രാജാജി മാത്യു തോമസ് സംസാരിക്കുന്നു

#ജനയുഗം പത്രം സ്ഥാപിതമായിട്ട് ആറര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുകയാണ്. പത്രത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് എഡിറ്റർ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സംഘപരിവാര്‍ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു: രാജാജി മാത്യൂ തോമസ്

ശൂരനാട്: രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സംഘ പരിവാര്‍ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന