വിവാഹിതയായ സ്​ത്രീ മറ്റൊരാള്‍ക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്നത്​ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന്​ രാജസ്​ഥാന്‍ ഹൈക്കോടതി

വിവാഹിതയായ സ്​ത്രീ മറ്റൊരാള്‍ക്കൊപ്പം ഒരുമിച്ച്‌​ താമസിക്കുന്നത്​ നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്ന്​ രാജസ്​ഥാന്‍ ഹൈക്കോടതി. ആഗസ്റ്റ്​