‘ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല’, മോഡിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രാമകൃഷ്ണ മിഷന്‍ സന്യാസിമാര്‍

ബേലൂര്‍ മഠത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡി നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച്