ആദ്യ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ആംബുലന്‍സ് പത്തനംതിട്ടയില്‍, ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലും, കോവിഡ് ക്ലസ്റ്റര്‍ മേഖലകളിലും പരിശോധന

കോവിഡ് സ്രവ പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ആംബുലന്‍ കേരളത്തില്‍ ആദ്യമെത്തുക പത്തനംതിട്ടയില്‍. തിരുവല്ല