എടിഎമ്മുകളില്‍ നിന്ന് 5000 രുപയ്ക്കു മുകളില്‍ പിന്‍വലിച്ചാല്‍ അധിക നിരക്ക്: റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

എടിഎമ്മുകളില്‍ നിന്ന് 5000 രുപയ്ക്കു മുകളില്‍ പിന്‍വലിച്ചാല്‍ അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കണമെന്ന് റിസര്‍വ്

ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷിയിലും ഉപഭോഗത്തിലും കുറവ്; രാജ്യം ഗുരുതര സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേയ്ക്കെന്ന് ആർബിഐ

ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷിയിലും തൽഫലമായുള്ള ഉപഭോഗത്തിലുമുള്ള കുറവ്, രാജ്യത്തെ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക്

മോർട്ടോറിയം കാലയളവിൽ വായ്പ പലിശ; കേന്ദ്രത്തിനും ആർബിഐയ്ക്കും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ്

മോർട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച കാലയളവിൽ വായ്പകളുടെ പലിശ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം