കിട്ടാക്കടം: നടപടി കര്‍ശനമാക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐ

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കിട്ടാക്കടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികള്‍ കര്‍ശനമാക്കാന്‍ റിസര്‍വ്

രാജ്യത്ത് ഇസ്‌ലാമിക് ബാങ്കിങ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക്

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ഇസ്‌ലാമിക് ബാങ്കിങ് വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതായി റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക്. വിവരാവകാശ