മതചടങ്ങിനിടെ ഝാര്‍ഖണ്ഡില്‍ ഏഴ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

ഝാര്‍ഖണ്ഡില്‍ മതചടങ്ങിനിടെ ഏഴ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ കുളത്തില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. ലത്തേഹാര്‍ ജില്ലയിലെ ബുക്രു ഗ്രാമത്തിലാണ്