രശ്മിനായരും രാഹുൽ പശുപാലനും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരോട്‌ തട്ടിക്കയറിയ സംഭവം കേസ്‌ ആയതോടെ പ്രതികരണവുമായി രശ്മിയും രംഗത്ത്‌

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ വിലക്കുകളെ മറികടന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകനോട് തട്ടിക്കയറിയ സംഭവത്തില്‍