വിസ്മയയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധം; റവന്യൂ മന്ത്രി

സ്ത്രീധന പീഢനത്തെ തുടര്‍ന്ന് കൊല്ലത്ത് മരിച്ച വിസ്മയയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ

എം എസ് ലോകരംഗം മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യോഗി; റവന്യൂ വകുപ്പു മന്ത്രി

ലോക രംഗത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മലയാളിക്ക് എന്നും ആശ്രയമായിരുന്ന ഒരു മഹത്‌വ്യക്തിത്വത്തെയാണ്

സംസ്ഥാനത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ആക്കും: മന്ത്രി കെ രാജന്‍

അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനകം സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളും സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജുകളാക്കി മാറ്റുമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പു

റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ജനകീയമാക്കും, സേവനങ്ങള്‍ ഏകീകൃത പോര്‍ട്ടലിലൂടെ ലഭ്യമാക്കും: മന്ത്രി കെ രാജന്‍

എല്ലാ റവന്യൂ സേവനങ്ങളും ഒരു ഏകീകൃത പോര്‍ട്ടലിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പു മന്ത്രി

പെട്ടിമുടി ദുരന്തബാധിതര്‍ക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു

പെട്ടിമുടി ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായവും വിതരണം

കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകളിൽ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കകം തീർപ്പാക്കണം: ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ

റവന്യു ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളിൽ കാലങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകളിൽ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കകം തീർപ്പാക്കാൻ റവന്യുമന്ത്രി