സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ‘പ്രമുഖരെ’ കൈയ്യോടെ പൊക്കാൻ കേരളാ പോലീസിന്റെ പിസി കുട്ടൻപിള്ള എത്തി, പണി വരുന്നുണ്ട്‌, ജാഗ്രത!

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ റോസ്റ്റിങ് വീഡിയോ തരംഗത്തിനൊപ്പം കേരള പോലീസും. പി സി