കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ഇനിയില്ല; പകരം പുതിയ സംവിധാനം ഇങ്ങനെ

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് രോഗികളുടെ റൂട്ട്മാപ്പ് തയ്യാറാക്കി