ഇന്ദുഭൂഷണ്‍

ബരീന്‍ ഘോഷിനൊപ്പം ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരില്‍ ഇന്ദുഭൂഷണ്‍ എന്നൊരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ

ബംഗാള്‍ ദര്‍ശന്‍

ബങ്കിം ചന്ദ്രചാറ്റര്‍ജിയുടെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ ‘ബംഗാള്‍ ദര്‍ശന്‍’ എന്നൊരു പത്രം അക്കാലത്ത് നടത്തിയിരുന്നു. അതില്‍