നല്ല ചങ്ങാതി

സുഷ്മിത ക്ലാസ് — 3 എല്‍എംഎസ്എല്‍പിഎസ്, മുട്ടക്കാട് വെള്ളാരം പുഴയിലെ താമസക്കാരനായിരുന്നു പൊന്നി

ഒരുമതന്നെ പെരുമ

സജില സക്കീര്‍  ക്ലാസ് — 3 എല്‍എംഎസ്എല്‍പിഎസ് മുട്ടയ്ക്കാട്‌ ധാരാളം മരങ്ങളും സസ്യങ്ങളും

The foolish Parrot

 ശിവാനി ക്ലാസ്സ്   IV.F സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ദി ഗുഡ് ഷെപ്പേഡ്  ആക്കുളം Once

”മൂവരുടെ അന്ത്യം”

പ്രഗല്‍ഭാ ഭുവനേന്ദ്രന്‍ ബി.ആര്‍ Class VIII‑B ന്യൂ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ നെല്ലിമൂട്‌ സന്ധ്യാസമയം.