ചന്ദനം കടത്താന്‍ ശ്രമം; ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വനം വളഞ്ഞു, പ്രതികള്‍ ഓടി രക്ഷപെട്ടു

മറയൂര്‍: ചന്ദനം കടത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വനപാലകര്‍ വളഞ്ഞതില്‍ മോഷ്ടാക്കള്‍ ഓടി രക്ഷപെട്ടു. കടത്താന്‍

പത്തുലക്ഷത്തിന്റെ ചന്ദനമരം മുറിച്ച് കടത്തി

മറയൂർ:സ്വകാര്യഭൂമിയില്‍നിന്നും  പത്തുലക്ഷത്തിന്റെ ചന്ദനമരം മുറിച്ച് കടത്തി, കാന്തല്ലൂർ എടക്കടവ് ഭാഗത്തുനിന്നു നൂറുകിലോ തൂക്കംവരുന്ന

മറയൂര്‍ ചന്ദന ഇ ലേലത്തില്‍ റെക്കോഡ് വില്‍പന: ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വരുമാനം 28 കോടി രൂപ

മറയൂര്‍: മറയൂര്‍ ഇ ചന്ദന ലേലത്തില്‍ റെക്കോഡ് വില്‍പന. ലേലത്തിത്തിലൂടെ  സര്‍ക്കാരിന് നികുതിയുള്‍പടെ