പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം മോഹിക്കുന്ന ബൈഡന്റെ അഴിമതികള്‍ തുറന്നു കാണിക്കുമെന്ന് റൂഡി ഗുലാനി

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ഡമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന മുന്‍ വൈസ്