ഉറക്കത്തില്‍ മൂത്രമൊഴിച്ചതിന് രണ്ടാനച്ഛന്‍ അഞ്ചുവയസുകാരന്റെ സ്വകാര്യഭാഗത്ത് ചൂല്‍ കയറ്റി, കുട്ടിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കിടക്കയില്‍ മൂത്രം ഒഴിച്ചതിന് അഞ്ചു വയസുകാരന്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് ചൂല്‍ കയറ്റി രണ്ടാനച്ഛന്റെ