സര്‍വ്വീസ് പരിഷ്കരിക്കാനൊരുങ്ങി കെഎസ്ആര്‍ടിസി; കൂടുതല്‍ ജനസൗഹൃദമാക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി

സര്‍വ്വീസ് പരിഷ്കരിക്കാനൊരുങ്ങി കെഎസ്ആര്‍ടിസി. യാത്രക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ബസ് നിര്‍ത്തിക്കൊടുക്കാനാണ് കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ തീരുമാനം.

സർവീസിലിരിക്കെ മരണമടയുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു: കാരണം ഇതാണ്

ആലപ്പുഴ: സർവീസിലിരിക്കെ മരണം അടയുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. മൂന്നരവർഷത്തിനുള്ളിൽ