ഷിഗെല്ല രണ്ടാംഘട്ടത്തിന് സാധ്യത; കിണറുകളില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

ഷിഗെല്ല രണ്ടാംഘട്ടത്തിന് സാധ്യത നിലനില്‍ക്കെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടികള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മേഖലകളില്‍