എന്റെ മീശ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ആണ്, എനിക്ക് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ?പരിഹാസങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി ഷൈജ

മനുഷ്യനായി പിറന്നവരില്‍ ഒരു 90 ശതമാനം ആളുകളും സൗന്ദര്യ സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ ഉളളവരാണ്. മുഖത്ത്