സിക്ക, ഡെങ്കിപ്പനി പ്രതിരോധം: എല്ലാ ജില്ലകളും ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കണം, മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉന്നതതല യോഗം ചേര്‍ന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സിക്ക വൈറസ്, ഡെങ്കിപ്പനി തുടങ്ങിയ പകര്‍ച്ച വ്യാധികളെ നേരിടുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പ്