ക്രെറ്റക്കും സെൽറ്റോസിനും എതിരാളി; സ്‌കോഡ കുഷാഖ് വിപണിയില്‍

സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ ഇന്റഗ്രേഷന്‍ സാധ്യമാകുന്ന രണ്ട് ആധുനിക ഇന്‍ഫോടെയ്ന്‍മെന്റ് സംവിധാനങ്ങള്‍, രണ്ട് പെട്രോള്‍ എഞ്ചിനുകള്‍,