പാരച്യൂട്ട് തുറന്നില്ല; വനിതാ സ്‌കൈ ഡൈവറിന് ദാരുണാന്ത്യം

കാലിഫോര്‍ണിയ: പാരച്യൂട്ട് തകരാറിലായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രമുഖ വനിതാ സ്‌കൈ ഡൈവറിന് ദാരുണാന്ത്യം. നിന മാസണാണ് മരിച്ചത്. കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ ഞാറാഴ്ചയാണ്