അടിപിടിയും പോരും ഇനി പടിക്ക് പുറത്ത് — അമ്മായിയമ്മയെ കയ്യിലെടുക്കാന്‍ ഇങ്ങനെ ചില പൊടിക്കൈകള്‍ മതി

അമ്മയാകാന്‍ ഒരിക്കലും അമ്മായിയമ്മയ്ക്കാവില്ല… പല മരുമക്കളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത്. കല്യാണം