അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി എഐവൈഎഫിന്റെ പൊതിച്ചോര്‍ വിതരണം

കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ക്കായി യാത്ര