സെക്കന്‍ഡ് ഹാന്‍ഡ് കാര്‍ വാങ്ങാന്‍ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ വാങ്ങാൻ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ വിറ്റ് ദമ്പതികൾ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കന്നൗജിലാണ് നടുക്കുന്ന