പ്രവാസികൾക്ക്‌ പ്രത്യേക പാക്കേജ്‌ വേണം ; കേന്ദ്രത്തോട്‌ കേരളം

കോവിഡിനെത്തുടർന്ന്‌ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട്‌ നാട്ടിലെത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക്‌ പ്രത്യേക പാക്കേജ്‌ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന്‌ ബജറ്റിന്‌ മുന്നോടിയായി

കോവിഡില്‍ കൈത്താങ്ങായി ഇടതു സര്‍ക്കാര്‍; 5600 കോടിയുടെ പ്രത്യേക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

കോവിഡ് രണ്ടാം തരം​ഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം അനുവഭിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. 5600 കോടിയുടെ