കേരളത്തിലേയ്ക്കുള്ള ബിലാസ്പുര്‍, ഹാതിയ സ്‌പെഷല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ അടുത്ത ആഴ്ച മുതല്‍

എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ബിലാസ്പുര്‍, ഹാതിയ എസി സ്‌പെഷല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ അടുത്ത ആഴ്ച മുതല്‍ ഓടിത്തുടങ്ങും.

കൂടുതല്‍ പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി റെയില്‍വേ

ലോക്ഡൗണ്‍ ഇളവുകളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് കൂടുതല്‍ പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി റെയില്‍വേ.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മലയാളികളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മലയാളികളെ എത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ സജ്ജമാക്കുന്നു. ആദ്യ ട്രെയിന്‍

വേളാങ്കണ്ണി — രാമേശ്വരം സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്താതെ റയിൽവേ

കൊച്ചി: എറണാകുളത്തു നിന്നു വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്കും രാമേശ്വരത്തേക്കുമുള്ള പ്രത്യേക തീവണ്ടികൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തോടു മുഖം