ലോക്ഡൗണിലും കയറ്റുമതി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്‌പൈസസ് ബോര്‍ഡ്; തായ്‌ലാന്‍ഡിലേയ്ക്കുള്ള കയറ്റുമതി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ വിര്‍ച്വല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആരംഭിക്കും

തായ്‌ലാന്‍ഡിലേയ്ക്കുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബാങ്കോക്കിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍