സ്‌പൈനല്‍ മസ്‌കുലാര്‍ അട്രോഫി ബാധിച്ചവര്‍ക്കുള്ള ഏക ഓറല്‍ ചികിത്സയുമായി റോഷെ

സ്‌പൈനല്‍ മസ്‌കുലാര്‍ അട്രോഫി (എസ്എംഎ) രോഗികള്‍ക്കായി ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു അംഗീകൃത ചികിത്സയുമായ