പദ്മനാഭ സ്വാമി: അമിക്കസ് ക്യൂറിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഗോപാല്‍ സുബ്രഹ്മണ്യം

പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അമിക്കസ് ക്യൂറി പദവിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗോപാല്‍