നിയമ വിരുദ്ധമായി ഹെറോയിൻ സൂക്ഷിച്ചു: ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം റിമാൻഡിൽ

കൈയ്യിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഹെറോയിന്‍ സൂക്ഷിച്ചതിന് ശ്രീലങ്കൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളെർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ. ഷെഹാൻ മധുശങ്കയെയാണ്