മൊബൈല്‍ ഫോണുകളില്‍ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്‍ ആണോ? എങ്കില്‍ ഈ തെറ്റുകള്‍ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാം

സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ നേരിടുന്ന പ്രധാന വിഷയമാണ് ഫോണ്‍‍ സ്റ്റോറേജ് തീരുകയെന്നത്. ഇതു