തീത്തലപ്പുകൊണ്ട് ചരിത്രമെഴുതിയൊരാള്‍

ഇ ഡി ഡേവീസ് നവോത്ഥാനകാലപ്രക്ഷോഭകനും, സ്വാതന്ത്യ്രസമരപ്പോരാളിയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയനേതാവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി സംഘാടകനുമായിരുന്നു പി

കവിതയുടെ സമരമുഖം

രാജു ഡി മംഗലത്ത് വര്‍ഗ്ഗീയ ഫാസിസത്തിനും ജാതി-മത ഭ്രാന്തിനുമെതിരെ പൊരുതുന്ന വര്‍ത്തമാനകാല കവിതയുടെ

അഭിസാരിക

അഭിസാരികയെന്നു മുദ്രകുത്തി നോട്ടങ്ങളൊക്കെയും നേരിടുന്നു ഒരുചാണ്‍വയറിന്നു വേണ്ടിയല്ലിന്നും കേള്‍വിതന്‍ നൊമ്പരവാക്കുകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നു ആരെന്നുചൊല്ലു