ചെല്ലാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിതീവ്രം; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 73 ശതമാനം

കടല്‍ക്ഷോഭത്തിന് പിന്നാലെ കൊച്ചി ചെല്ലാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്