വി ലക്ഷമണന്റെ ചരമ വാർഷികം ദിനാചരണം കൊല്ലം പ്രസ്സ് ക്ലബിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

കൊല്ലം പ്രസ്സ് ക്ലബിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന വി ലക്ഷമണന്റെ ചരമ