വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് സുശാന്ത് സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു; പെണ്‍കുട്ടിയാരെന്ന് പറഞ്ഞില്ല

നടന്‍ സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സുശാന്ത്മായുള്ള അവസാന സംഭാഷണത്തെ