ആ ഞാൻ അല്ല ഈ ഞാൻ, ഈ ഞാൻ വേറെ ഞാനാ! അനുയായി നഗ്നനായി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ വിചിത്ര വാദവുമായി നിത്യാനന്ദ

ഇന്റർപോൾ തിരയുന്ന വിവാദ ആൾദൈവം നിത്യാനന്ദയുടെ ഉറ്റ അനുയായി വജ്രുവേലുവിനെ കാറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട

നമ്മൾ കരുതിയതിനേക്കാൾ വലിയ ലൈംഗിക സൈക്കോയാണ് നിത്യാനന്ദ; ഇതാ പുതിയ തെളിവുകൾ

ഇന്റര്‍പോള്‍ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടും എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് വിവാദ ആള്‍ദൈവം നിത്യാനന്ദ.

ആന്തരിക അവയവങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുമാറ്റി: ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ആൾദൈവത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ

ഇന്റര്‍പോള്‍ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടും എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് വിവാദ ആള്‍ദൈവം നിത്യാനന്ദ.