അടിമുടി ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ പശുശാസ്ത്ര സിലബസ് പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

ദേശീയ പശുശാസ്ത്ര പരീക്ഷയ്ക്ക് അശാസ്ത്രീയവും വിചിത്രവുമായ സിലബസ് പുറത്തിറക്കി രാഷ്ട്രീയ കാമധേനു ആയോഗ്.നാടൻ

പാഠഭാഗങ്ങള്‍ വെട്ടിച്ചുരുക്കില്ല; സ്ഥിതി പഠിക്കാൻ സമിതി

പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പാഠഭാഗങ്ങള്‍ കോവിഡ് മഹാമാരി പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സ്കൂള്‍ കരിക്കുലം സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി